Výpůjční řád

1. Nájemce může být pouze osoba starší 18-ti let s trvalým bydlištěm v České republice.

2. Nájemce je povinen prokázat se dokladem totožnosti (občanský průkaz).

3. Pronájem zboží si můžete rezervovat telefonicky, emailem nebo využijte poptávkový formulář.

4. Platba nájemného se provádí při zapůjčení. Předmět k pronájmu je zapůjčen na základě písemného stvrzení.

5. Při rezervaci 14 a více dnů před vypůjčením může být požadován rezervační poplatek ve výši 50% z výpůjční ceny. Při zrušení rezervace do 8 dnů před vypůjčením vracíme celý poplatek, 7-3 dny předem je stornopolatek 25% z výpůjční ceny. Při zrušení 2 a méně dnů předem poplatek propadá.

6. Nájemce bude při převzetí seznámen s používáním a manipulací s pronajatým předmětem. U některého zboží je dán návod k použití.

7. Nájemce je povinen vrátit pronajatý předmět včas, čistý, nepoškozený. Poté mu bude vrácena vratná záloha. V opačném případě se vratná záloha krátí o doplatek půjčovného, uhrazení vyčištění či opravy vypůjčeného předmětu.